Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a kwalifikacje

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest już ukształtowanym zawodem wymagającym wiedzy z
szeregu różnych dziedzin takich jak prawo, marketing, sztuka negocjacji, ekonomia, podstawy
architektury czy sztuki budowlanej. Dobre wykonywanie tego zawodu nie jest możliwe bez
odpowiedniego stażu i ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy. Niezwykle ważne są też takie cechy jak
kultura osobista, takt i przestrzeganie ogólnych zasad etycznych.
Poniżej zestawiłam ważniejsze wnioski, jakie nasunęły mi się w czasie mojej wieloletniej pracy
oraz prowadzonych doświadczeń i badań w tym zakresie. I tak:
♦ transakcje dotyczące nieruchomości stają się coraz bardziej skomplikowane (klient chce pewności, że
dotarł do jak najszerszego rynku ze swoją ofertą )
♦ we współczesnym rynku rola pośrednika nie może ograniczać się jedynie do kojarzenia stron, lecz na
pewnego rodzaju badaniach i analizie, jak i swobodnym reprezentowaniu swoich wniosków i
argumentów podpartych zdobytym dokumentami.
Najczęstszymi z nich są:

a) wypis z ksiąg wieczystych
b) wypis z ewidencji gruntów i budynków
c) mapa zasadnicza i ewidencyjna
d) akty notarialne, akty własności ziemi, akty nadania, dokumenty nadania
e) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

♦ nie można skutecznie promować oferty jeżeli nie widzieliśmy jej na własne oczy (koniecznością w tym
zawodzie jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie aby określić lokalizację, stan techniczny itp.;)
♦ ważną i istotną rzeczą jest pozyskiwanie klientów oraz zasady komunikacji, gdyż pośrednik pracuje z
ludźmi, musi więc dążyć do wzajemnego zrozumienia, aby efekt końcowy okazał się sukcesem.
♦ kolejną ważną rzeczą moim zdaniem jest badanie rynku, między innymi poprzez:

a) prasę
b) współpracę z innymi biurami
c) korzystanie z systemów informatycznych i ze wspólnej bazy danych

♦ otwartość na zmieniające się uwarunkowania rynku nieruchomości, zwykle spowodowane sytuacją
prawną i polityczną.
♦ dobra współpraca z innymi zawodami (takimi jak; geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca,
notariusz, doradca podatkowy, oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane) przyśpiesza pozytywne
załatwienie danego kontraktu, co pozytywnie wpływa na opinię o danym biurze.( zamawiający nie czuje
się obrzucony nadmiarem spraw do załatwienia)