Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest

Od 28.04.2023. zgodnie z ustawą świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkań, budynków mieszkalnych i usługowych, lokali usługowych. Sprzedający i Wynajmujący mają obowiązek przekazać takie świadectwo kupującemu lub najemcy w dniu sprzedaży lub najmu. Świadectwa sporządza uprawniona do tego osoba (wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków) i jest ono ważne 10 lat. Świadectwo charakterystyki energetycznej określa zapotrzebowanie energii na ogrzanie, chłodzenie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynków, mieszkań i lokali usługowych ( dla budynków niemieszkalnych również oświetlenia). Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie, zwiększenia świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki tym informacjom właściciel, najemca może określić orientacyjne roczne zużycie energii a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.